Mijn werk is puur intuïtief. Als ik een steen zie of een verhaal hoor, heb ik daar direct een beeld bij. Een beeld dat een concrete en tastbare vertaling vormt van mijn gevoel op dat moment.
Ik denk dat intuïtie een symbolische structuur heeft, een structuur, die in de basis voor ieder mens gelijk is. Als een enorme ladekast waarmee je geboren word. Tijdens je leven vul je de laadjes met ervaringen, verhalen, geuren en kleuren. Ieder mens, iedere cultuur, op zijn of haar eigen manier.
Creativiteit is voor mij niets anders dan spelen met  'mijn' ladekast. Er komen persoonlijke beelden uit. De symboliek maakt ze echter weer voor anderen herkenbaar. Mijn bedoeling is dat iedereen er zijn eigen persoonlijke interpretatie en betekenis aan kan geven.